Chuyện của mình · Vùng đất mình qua

Hà Nội cổ và cũ

Lần thứ hai đi công tác của mình là đến vùng đất nghìn năm văn hiến. Khoảng thời gian ngắn ngủi 3 ngày 2 đêm ở đây khiến những gì nhìn thấy chỉ gói gọn trong hai chữ ấn tượng. Những cảm nhận có lẽ sẽ dành cho những lần sau (nếu có)

Advertisements