Chuyện của mình

Sông Kanda – Hôn đôi môi còn đỏ

Kandagawa - Liêu Hà Trinh Kiss while your lips are still red Có những giai điệu hay ám ảnh, bám riết lấy nhịp tim. Như những bài trên

Advertisements